Välkommen

Vi driver på helgerna sedan 12 år tillbaka en fritidsgård i förorten Råslätt i samarbete med Jönköpings kommun. På ungdomarnas initiativ har sedan våra andra plattformar växt fram med tanken att behoven är många fler än bara en plats att vara på. Våra plattformar vänder sig i dag till ungdomar från hela regionen och även andra delar av Sverige. Vi arbetar med många olika etniska och religiösa grupper och har framgångsrikt arbetat med integration, tjejers fritid, nätverksbyggande mm.

Vår övergripande målsättning för alla program är att ge ungdomar med mycket litet vuxenstöd en positiv fritid med vuxna som bryr sig i sitt nätverk. Genom att jobba med hela människan vill vi också möta olika behov för att ge hopp och möjligheter inför framtiden. Det gör vi genom att täcka in psykisk mående, körkort, skolgång, anställningsbarhet, demokrati och samhällsinflytande, utveckling av ledare mm. Vi har öppet varje lördag och söndagskväll (kommunen driver gården under veckan). Under veckorna stöttar vi barn och ungdomar genom våra övriga program.
RFGHuvudman bakom programmen är:
Råslätts Församlingsgemenskap, men vi tar emot frivilliga från många sammanhang.

Om Oss

Vi har från början haft en tydlig pedagogik i arbetet med en klar målsättning att bygga relationer mellan ungdomar och vuxna. Vi har inga fasta program eftersom våra ungdomar uttrycker att de vill vara lediga på helgen, men vi erbjuder många olika aktiviteter. Vi har 2 riktigt strikta regler, respekt – och där har vi särskilt betonat respekten för tjejer – och noll tolerans för allt våld (även på skoj). Den som bryter mot detta får gå hem för den kvällen. Vi har också arbetat mycket med att finnas närvarande för att se till att tjejerna behandlas respektfull. Den som vi misstänker inte gör detta, punktmarkeras på lagom avstånd.

För övrigt beskrivs våra regler i avsnittet: "Så funkar det"

Tjejer

Vi har normalt 50% tjejer eller mer i den öppna fritidsgårdsverksamheten och en majoritet tjejer i alla övriga program, vilket är ganska unikt i invandrartäta förorter. Förutom tryggheten har vi också arbetat med att göra miljön mysigare, att tjejerna får mycket utrymme i våra prioriteringar. Bla har vi ofta tjej-dans i en av sporthallarna i samarbete med Unga Örnars dansgrupp. Många av våra orsaker till framgång som nämns nedan har påverkat hela arbetet positivt men än mer tjejernas möjligheter. Se för övrigt ”Stort fokus på tjejerna” under pedagogiska riktlinjer.
Plattformar för jämställdhet och jämlikhet

Underground vill jobba med plattformar för jämställdhet och jämlikhet och använder ordet jämlikhet i den bredare bemärkelsen som inkluderar alla människor. I praktiken fokuserar vi i Underground just nu mest på jämlikhet mellan olika kön, etnicitet, religion, hudfärg, utbildningsnivå i familjen och socio-ekonomiska förhållanden.

I samhället pratas det mycket om dessa frågor och mängder av fina dokument produceras ständigt. Ändå berättar våra ungdomar att i praktiken fungerar detta inte så bra i skolan, på arbetsplatser, i det offentliga rummet, media etc. Vi gjorde därför tvärt om, vi började bygga våra plattformar för jämställdhet och jämlikhet i verkligheten och först på senare tid har vi formulerat vad vi gör och har gjort länge.

När man fokuserar på sina dokument är inte bara risken att det får väldigt lite genomslag i verkligheten, utan också att man låter en liten elit definiera t.ex. vad som är jämställdhet. Vi menar att människorna i de grupper som oftast är mest offer för ojämlikhet, är de som ska definiera och att det även kan vara olika för olika människor i ungefär samma grupp. Tex är vita medelålders kvinnor inte de största och vanligaste offren för ojämlikhet utan de som tillhör flera av ovanstående grupper, det som kallas intersektionalitet. Jämlikhet är t.ex. att en muslimsk tjej som vill bära slöja har rätt att välja det utan att någon annan har definitionsföreträde om jämställdhet. Men också att den tjej som väljer att inte bära slöja har samma rätt att välja själv, bara för att välja en typ av exempel.

De plattformar vi skapat och skapar tar fokus på verkligheten vi lever i, och att människor växer bra själva om de får plattformar och utrymme att växa i. Att isolerat vara jämställda enbart i vår verksamhet skulle i och för sig vara fint, men inte leda till så stora förändringar eller göra att det skulle ta väldigt långt tid för att förändra samhället.

Våra plattformar får istället människor att växa som personer och i sin självbild och inte minst i förmågan att vara bekväma, ta plats och uttrycka sig i vilket sammanhang de än hamnar. Dessutom att utmana strukturer av förtryck och likgiltighet kring jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vi får ganska aggressiva reaktioner från killar som upplever att de privilegier som de alltid haft utmanas. Dessa killar reagerar om de inte alltid får 80 % eller mer av alla resurser och vi arbetar med olika sätt för att förändra även deras tänkesätt inte minst genom att låta killar som sett att jämställdhet gör alla till vinnare, få höras mer.

Läs mer på...
Pedagogiska riktlinjer
Framgångsfaktorer
Så funkar det
Rapporter om Underground från högskolor och universitet

Pedagogiska riktlinjer

Utifrån vår värdegrund vill vi ha en tydlig pedagogik i verksamheten. Detta är inte helt lätt i en öppen verksamhet, som finns just för att möta behovet av verksamhet som inte är för organiserad. Ungdomarna vill kunna vara lediga hos oss.

För att Fritidsgårdsverksamhet ska vara positivt, behövs det engagerade vuxna som fokuserar på att bygga relationer till ungdomarna. Andra vuxna kan koncentrera sig på det praktiska arbetet för att frigöra ledarna till det pedagogiska arbetet. Samtidigt vill vi sträva efter att involvera ungdomarna också i det praktiska.

I skolan är det pedagogiska arbetet inriktat på akademiskt lärande medan det hos oss inriktas på att lära om och för livet. Vi vill påverka värderingar om rätt och fel, ansvarstagande, socialt samspel, studier och arbete men framförallt stärka självförtroendet och ge HOPP för framtiden. Tillväxt och utveckling inom sociala, känslomässiga och andliga områden är då viktiga. Vi vill möta ungdomarna med stor respekt men också tydligt förvänta att vi och andra möts med respekt. Det är också viktigt att lära sig att man gärna får stå för sin tro eller sina åsikter men att man måste lära sig göra det konstruktivt, utan att angripa eller klanka ber på andra.

Sättet att nå detta är genom olika former av samtal. Ofta bygger man med små byggstenar över tid, ett kort samtal, lite chat via facebook, lite uppmuntran, kan leda till djupare samtal efter hand. Våra sidoprogram ger också fördjupade relationer.

På Underground

 • BLI SEDD OCH TILLTALAD:
  Alla som kommer ska ha ett personligt ”HEJ” från minst en vuxen. Vi försöker lära oss namnen – och sen använda dem!

 • MÖTE MED VUXNA:
  I själva ungdomsgården har vi 2 platser där vi alltid försöker ha minst en ledare som är speciellt tillgänglig (en fokuserar på 12-15år och en på 16år och uppåt). Alla ledare (de som har en relation till ungdomarna och som vill jobba direkt med dem) jobbar hela tiden på kontakten med ungdomarna. När en ny årskurs blir aktuell på hösten inriktar vi oss speciellt på dem för att hjälpa dem fungera, förstå gränser och bygga relationer med dem!

 • INGA DESTRUKTIVA SUBKULTURER:
  Vi strävar efter att det inte skapas nån plats dit vuxna inte är ”önskvärda” utan vi rör oss över alla områden. Om det uppstår grupper som verkar ha ett negativt inflytande söker vi oss dit och försöker påverka till förändring men om det inte lyckas, störa ut de som drar ner andra.

 • ALLTID KONTAKTBYGGANDE – MEN OCKSÅ RESPEKT ATT INTE TRÄNGA OSS PÅ:
  När vi rör oss runt undviker vi att tränga oss på men växlar nåt ord och strävar efter kontakt som bygger vidare. Om det finns ungdomar som behöver en stunds avskildhet och vi kan se att det kan vara positivt försöker vi ordna det också.

 • TYDLIGA GRÄNSER OCH KONSEKVENSER:
  Vi ingriper alltid mot dåligt beteende enligt ”Underground så funkar det” Ledare som inte är bekväma med att ta tag i vissa situationer måste tala om det, så nån annan kan göra det. Genom att alltid tydligt ta tag i negativt beteende skapar vi en positiv och trygg miljö. Vi har absolut noll tolerans mot all form av våld (även ”på skoj”) och bristande respekt. Vi fokuserar extra på respekt för tjejer och kvinnliga ledare.

 • PÅVERKA VÄRDERINGAR:
  Negativa och destruktiva värderingar som tex att försköna våld, kvinnoförtryck, kriminalitet, rökning och materialism förändras inte genom att vi predikar eller ger mer kunskap, utan genom att vi är föredömen. När vi lever som vi lär och verkligen bryr oss skapar vi en grund för att ungdomarna lyssnar till våra värderingar. Vi använder jag-budskap som tex ”Jag blir orolig för dig när du...”.

 • FÖTROENDE OCH MEDANSVAR FÖR UNGDOMARNA:
  Vi ger ungdomar förtroende så mycket vi kan, och involverar dem i allt som är möjligt, medvetna om att olika personlighet och åldrar behöver olika uttryckssätt för detta. En del kan leda verksamhet, andra vara med i planeringsråd, medan en del kanske helst uttrycker tankar och idéer mera privat t. ex via Facebook meddelanden. Vi stämmer också av hur de hanterar förtroende och ansvar och coachar för tillväxt. Vår ledarskola är en del av detta.

 • EXTRA PAPPOR, EXTRA MAMMOR, EXTRA STORA SYSKON:
  Vi jobbar medvetet med att i vissa situationer når en extrapappa eller extramamma längre medan det ibland funkar bättre med någon i som är mer som en storasyster eller storebror. Ibland påverkar ett äldre ”syskon” mer och ibland en ”pappa” eller kanske en ”mamma”. Detta ingår också i våra tankar att knyta personliga relationer och inte bara göra ett jobb eller uppdrag.

 • BEKÄMPA JANTE OCH LÅTA POSITIVA FÖREDÖMEN STÄRKAS YTTERLIGARE:
  Genom att bygga på goda föredömen bland ungdomarna och stärka och utveckla dem, har vi skapat starka positiva krafter. Bland de som ”styr upp” andras beteende är ca 80% tjejer. När tjejerna har börjat säga högt hur de vill ha det har de själva stärkts, men de har också påverkat stökiga killar positivt i mycket hög grad. Utan att försumma någon har vi utmanat jantelagen och stärkt de med stor potential och på sätt skapat ett mycket stark nätverk där allt fler ungdomar drar åt samma håll som vi vuxna.

 • STORT FOKUS PÅ TJEJERNA:
  I såväl samhälle som familjer prioriteras tjejer ofta lågt. Vi gör därför tvärtom, dels för tjejernas skull men också för att de i sin tur kan påverka killarna positivt. Tjejerna (och när det inträffar även killar) får ta med småsyskon och vi avsätter då ett rum eller område till detta. Detta gör att de tjejer som kanske behöver oss mest kan komma, och även få avlastas ett vuxenansvar, samtidigt som vi lär dem att småbarnen måste skyddas från att triggas upp och förråas av anda tonåringar. Vi satsar mycket på tjejerna på olika sätt: vi försöker ständigt förbättra miljö och atmosfär, vi lyssnar på tjejernas förslag och prövar ständigt nya saker för dem. Medan killar ofta nöjer sig med samma aktiviteter, attraheras tjejerna av förnyelse och variation och inte minst av att deras tankar blir tagna på allvar. Killarna svarar ofta när vi ber om förslag ”allt är bra” eller ”vi vill köra paintball”, medan tjejerna ofta har konkreta och rimliga förslag. Vi jobbar på att utveckla tjejrum för de som vill det, samtidigt som vi vill se till att tjejerna är trygga även i gemensamma utrymmen. Samtidigt som vi fokuserar på tjejerna är vi medvetna om att inte göra det på killarnas bekostnad. Vi vill jämna ut förutsättningarna och skapa en verksamhet där alla blir vinnare!

  De manliga ledare som själva är föräldrar, uppmuntrar vi att fungera som fadersfigurer för tjejerna och behandla dem med respektfull uppmuntran. Att ha en fadersroll är även positivt ur hedersperspektiv och gör föräldrarna tryggare. Här har man ofta missat i den kulturella förståelsen och därmed också missat många positiva effekter genom att man väljer bort männen i arbetet med invandrartjejer. Tjejer som får se hur en man bör behandla dem, blir mindre sårbara på många sätt och får också en bättre självkänsla.

  Genom att vi skapar allmän trygghet och är respekterade i området, inte minst pga vår tro, så har vi hedersrespekt bland olika religiösa grupper och kan skapa hederstrygghet för tjejerna och deras familjer. Tjejer som är trygga i att det finns vuxna som de verkligen kan lita på och som de vet alltid kommer att stödja dem, blir trygga och starka. Det är väldigt viktigt att samhället slutar att automatiskt betrakta tjejer från Mellanöstern och Nord Afrika som självklara hedersoffer. Istället måste vi skapa hederstrygghet som inte är reducerat till rätten till sin egen sexualitet utan som stärker till rätten till sina liv!

  Självklart måste man för att detta ska fungera, ha tydliga riktlinjer för skydd av minderåriga och en stark kulturutbildning för alla medarbetare. I de flesta situationer innebär det att manliga och kvinnliga ledare jobbar tillsammans med tjejerna. För övrigt kan man även se positiva effekter av att de kvinnliga ledarna jobbar tydligt mot killarna med tydlig förväntan av respekt mm.

 • AVSPÄNT BEMÖTANDE OCH AVSPÄND MILJÖ SÅ ATT ALLA SPÄNNER AV:
  Genom att våra ledare utbildas i hur man möter ungdomar på ett avspänt sätt, hur man tar tag i problem på ett icke hotfullt sätt och i hur man skapar en avspänd miljö kan vi vara proaktiva och undvika problem situationer innan de ens börjar uppstå. Och när de uppstår kan vi lösa dem på konstruktiva sätt.

 • BEKFRÄFTA OCH UPPMUNTRA – ALLTID MYCKET MER:
  Vi tar varje chans att uppmuntra de som gör något bra, som förbättrat något eller som bara slänger ut en krok med dåligt självförtroende. (”jag är så ful/dum etc”) De hoppas bli motsagda, men vi vill som vuxna bekräfta dem och styrka dem mer än så. Vi behöver göra upp med vår kulturpåverkan som kan göra att vi inte vill vara tillräckligt positiva! Många ungdomar får väldigt lite av detta från vuxna så vi får gärna överösa dem! Vi uttrycker också potentialen vi ser i dem. ”du är så bra på …” ”Du skulle kunna gå hur långt som helst” Om vi tror på dem (och för en del är vi kanske de enda som gör det…) så kan det betyda enormt mycket för att de först ska börja sträva efter ett mål och sen också nå det. ”Jag tror på dig” är kanske något av de viktigaste vi kan ge. Det är också den bästa vägen bryta destruktiva beteenden. Det blir ännu bättre chanser till att uppmuntra och stärka i våra kringprogram.

 • VERKLIG INTEGRATION OCH NÄTVERKSBYGGANDE:
  Genom att vi som ledare och volontärer kommer från olika etniska och sociala bakgrunder, men jobbar åt samma håll har vi unika möjligheter att nå fram. Vi kombinerar professionell kompetens med ideellt arbete, utifrån att vi alla är en del av Råslätt och även är grannar och vänner till de vi arbetar med. Att flera av oss känner föräldrar och mor- och farföräldrar ger ytterligare möjligheter. I den lokala kulturmiljön ger detta oss unika möjligheter till dialog med, och förtroende från både ungdomar och föräldrar. Våra frivilliga och besökare från andra platser kompletterar oss på praktiska områden, men ger också ungdomarna fler möten med positiva människor från andra sociala sammanhang. Vi strävar också efter att genom underground hjälpa ungdomarna att bygga stödjande nätverk utanför sina omedelbara sammanhang, nätverk som kan hjälpa på många områden i livet, tex sommarjobb, arbete etc.

 • ÖVNINGSKÖRNING, LÄXHJÄLP, SAMTALSSTÖD, LEDARSKOLA:
  Våra sidoprogram har vuxit fram utifrån våra tankar i dessa riktlinjer och ger oss på flera sätt möjlighet att mer kraftfullt påverka positivt. Dessa program följer också dessa riktlinjer.

 • BARN OCH UNGDOMSSKYDD:
  Vi följer och reflekterar ständigt över våra riktlinjer för barn- och ungdomsskydd i alla verksamheter.

  Tillbaka

Framgångsfaktorer

Våra ungdomar tar själva ett stort ansvar för att utveckla gården och hjälpa till på olika sätt. Våra framgångar kopplar vi förutom till vår pedagogik med våra tydliga gränser, och vår medvetna satsning på tjejer och arbetet med goda föredömen, till följande saker:

 • IDEELLT ARBETE:
  Ideellt arbete gör att vi från början är på samma sida. Vi har avböjt att söka pengar för att kunna anställa någon trots att vi har professionell kompetens eftersom vi märkt att vi har mycket större genomslagskraft som grannar och vänner istället för samhällsföreträdare. (alla ledare bor i området – medan frivilliga som jobbar praktiskt kan komma utifrån) Det är därför ett mycket mindre steg att välja de vuxnas sida hos oss en om vi hade varit anställda. Att vi också är välkända bland föräldrar, far- och morföräldrar mfl spelar också in.

 • GUDSTRO:
  Baserade i Gudstro ger trygghet och respekt hos alla religioner. Att vi har en utgångpunkt i Gudstron utan att ha ett religiöst program gör att företrädare från andra religioner respekterar oss högt (och vi dem). För många av flickornas föräldrar är detta en avgörande hedersfråga dvs att de litar på de vuxna som möter deras flickor.

 • KRINGPROGRAMMEN:
  Kringprogrammen skapar stor närhet med ett stort antal ungdomar som i sin tur bygger nätverket starkare och större och den som fått hjälp är motiverad att hjälpa andra Våra kringprogram som vuxit fram som svar på de behov som finns bland ungdomarna, ger oss också många beröringspunkter, möjlighet till närmare relationer byggd på stor respekt (och igen är det ju tjejerna vi lyfter mest (eftersom de ofta prioriteras lägre både i samhälle och familj) Ungdomarna i vår ledarskola fungerar också som en styrgrupp och brobyggare för att fånga idéer och påverka andra ungdomar till att verkligen de blir genomförda. De når fram och kan skapa saker som vi vuxna inte kan själva (iaf inte med lika stort gensvar).

  Tillbaka

Så funkar det

RESPEKT

Visa det så får du det!

Respektera att alla ska trivas och vara trygga här

Respektera tjejer - ord och handlingar

Respektera ledarna - tjafsa inte

Respektera lokalen - ingen nedskräpning eller förstörelse

Om detta inte funkar får antingen du som inte förstår repekt gå härifrån eller så stänger vi hela gården!


Underground finns för att ge tonåringar på Råslätt en plats att vara på lördags-kvällar och ett nätverk av vuxna som ställer upp för dem. Vi vill att underground ska vara en trygg plats för alla, att alla mellan 12-20år ska känna sig välkomna och att föräldrar ska våga låta dem komma dit. Tonåringar eller föräldrar som undrar något är välkomna att ta kontakt med oss.

Våra platformar

 • STÖD MED LÄXOR/SKOLA/SKOLKONTAKT:
  Direkt genom att man träffas eller via chat (msn, fb etc) kan ungdomarna få hjälp med läxor men även med kontakten med skolan. Tillsammans med skolorna försöker vi hitta lösningar för ungdomar som av olika skäl vill ge upp.

 • PROGRAM SAMTALSSTÖD:
  Vi har erfarna, engagerade och utbildade medarbetare som samtidigt är grannar och en del av Råslätt. Då är det mindre stigma att be om hjälp. Dessutom har vi hög kulturkompetens och kontakter med familjer och olika myndigheter vilket gör att vi kan stödja utan att dela upp livet i olika sektioner.

 • PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING:
  för de som inte har nån att köra med (framförallt invandrartjejer), Många ungdomar och särskilt tjejer skulle aldrig få körkort om vi inte ställde upp med ideellt arbetande handledare som övningskör med dem. När man kör får man också möjlighet att prata om skola, livet, jobb, framtid och personliga saker. Dessutom kan den som sköter tider och annat bra använda handledaren som referent vid jobbansökningar – en mkt viktig sak när många saknar starka nätverk.

 • LEDARSKOLA FÖR TONÅRINGAR:
  Ledarskola för tonåringar som är goda föredömen och har positivt inflytande på andra De som redan är bra föredömen och påverkar andra bra, kan söka till vår RFG ledarskola där man är med vid 6 kurstillfällen om ledarskap, barn- och ungdomsskydd, att bygga självförtroende, gränssättning mm. Sen tar ungdomarna ansvar för olika delar av våra program eller för att utveckla nya eller gamla saker. Detta påverkar många andra då dessa ungdomar blir ännu tydligare förebilder.

 • BYGG CV:
  Under många år har vi jobbat med Bygg CV, som inte bara handlar om hur man skriver ett bra CV utan också hur man kan börja bygga upp sitt CV genom olika engagemang, kvälls- och helgjobb etc. Sommarprao och feriepraktik är också vägar in på arbetsmarknaden, när de används rätt. I samverkan med arbetsgivare, Jönköpings kommun och andra ideella organisationer erbjuder vi ungdomar en heltäckande väg till arbete från och med att man slutar årskurs 8. Programmet har varit mycket effektiv i att hjälpa många till arbete.

 • LÄMNA KRIMINALITET OCH DESTRUKTIVA BETEENDEN:
  Alla ungdomar över 16 år som kommer till vår verksamhet måste skriva ett avtal om att komma bort från kriminalitet och destruktiva beteenden och bla att respektera yngre ungdomar och tjejer. Vi följer sen upp detta på olika sätt och jobbar mycket med samtal och framförallt alternativ till det destruktiva. Jobb, skolsstöd, personlig utveckling, ledaransvar, stödpersoner och hjälp med myndighetskontakter är alla delar i detta program.

 • KATALYSATOR OCH RESURS
  Underground har allt mer blivit en efterfrågad resurs för kommuner utbildningar och organisationer i deras arbete med ungdomar. Vi erbjuder föreläsningar och studiebesök, coachning och hjälp att starta upp lokala ledarskolor. När vi gör detta medverkar ungdomar som själva gått igenom våra olika program och kommit vidare. Vi har idag förfrågningar och besök från hela Sverige och hela Europa. Detta program är det enda som vi tar betalt för efter principen att i Underground jobbar alla gratis, men när vi jobbar åt andra tar vi betalt för att frigöra resurser åt de som mest behöver vår hjälp.

  För att komma i kontakt med oss och ta del av våra resurser se avsnittet "Kontakt"

 • RELIGIÖST RESURSTEAM:
  Vi har ett religiöst resursteam med bla imamer, präster, pastorer, pedagoger mfl som är kunniga både i religion och samhällsfrågor och som har det gemensamt att de har ett stort förtroendekapital långt utanför sina egna kretsar. Teamet finns som resurs för ungdomar, familjer, skolor, myndigheter mfl och verkar för mänskliga rättigheter på olika sätt. Vi motverkar hatbrott och diskriminering pga religion och att dessa brott ska utredas. Vi jobbar mot religiösa motsättningar och alla former av religiös extremism. Tillsammans jobbar vi för att använda både religiösa och andra argument. Genom förankring och kompetens både i samhällets olika sammanhang och i religionerna når vi lättare ungdomar och familjer och vi erbjuder en bredare kompentens och en friare ställning än vad myndigheter kan göra. Som i många andra frågor handlar det också mer om VEM som säger nåt och inte bara VAD som sägs. Relationer och förtroendekapital är avgörande och tillsammans når vi långt med detta.
  Läs mer här...

 • DEMOKRATI OCH SAMHÄLLSINFLYTANDE:
  Vi jobbar på många olika sätt med demokrati och samhällsinflytande. Dels tar vi upp samtal och diskussioner i olika gruppe,r ofta i samverkan med andra aktörer. När ungdomar blir diskriminerade eller utsatta jobbar vi tillsammans med dem och deras familjer för att få rättvisa. Det kan innebära att vi måste utmana maktstrukturer, tjänstemän, myndigheter, politiker och andra. Det kan innebära att vi driver frågor rättsligt och samarbetar med media för att lyfta fram orättvisor. Genom detta vill vi först och främst få rättvisa men också visa unga människor att det är mer effektivt att slåss för rättvisa på det här sättet än genom destruktiva attacker på samhället.

Resursgrupp

- för religiösa samhällsfrågor och utmaningar

Gruppen består av människor från Civilsamhället i Jönköping och då främst från olika religiösa sammanhang. Deltagarna i gruppen representerar inte andra organisationer i gruppen utan är med för att personligen bidra med kompetens. Målsättningen är inte att representera alla religiösa eller etniska grupper utan att blanda en bredd av kompetenser inom olika typer av kristen och muslimsk teologi med kompetens kring hur samhällets olika institutioner, myndigheter och förvaltningar fungerar, så att vi kan vara en resurs för ungdomar, familjer och samhällsinstitutionerna. Vi erbjuder både allmänna råd, föreläsningar och direkt arbete med drabbade ungdomar och familjer, med en helhetssyn på människan. Vi använder oss i varje situation av en kombination av kompetenser som ger störst möjlighet i just den situationen. Vi vill också samarbeta med andra aktörer utifrån varje specifik situation. Ungdomar och familjer erbjuds kostnadsfri hjälp. Organisationer och myndigheter erbjuds hjälp enligt överenskommelse.

Arbetsområden:

 • Att motverka, ge råd och stöd kring islamofobi, kristofobi och annan utsatthet pga religion
 • Att stötta ungdomar som upplever att de diskrimineras eller är utsatta pga sin religion, i skolan eller mötet med andra myndigheter och samhällsinstitutioner.
 • Att stödja offer för religiös utsatthet, diskriminering och övergrepp. Stödet innebär dels hjälp med anmälningar till polis, tillsynsmyndigheter som t.ex. Skolverket eller Inspektionen för vård och omsorg, men också tex samtalsstöd och uppbackning på olika sätt.
 • Att medverka till att hatbrott anmäls och utreds som just hatbrott.
 • Att medverka till att diskriminering pga religion anmäls och utreds oavsett var det sker.
 • Att motverka, ge råd och stöd kring religiösa motsättningar eller motsättningar som sägs vara religiösa men har annan grund.
 • Att motverka, ge råd och stöd kring religiös extremism i olika stadier och verka för mänskliga rättigheter.
 • Att stötta ungdomar, deras familjer och samhällsinstitutioner i arbetet med ungdomar som hamnar i eller riskerar dras med i religiös extremism.
 • Att erbjuda föreläsningar med inriktning på dessa frågor där vi kombinerar olika kompetenser i samma föreläsning.

  Tillbaka

Ledarskolan

En av våra viktigaste program är vår 3 åriga ledarskola för ungdomar 16-25år som fungerar som förebilder för andra. Många har mycket tufft bakom sig, både i Sverige och i hemlandet men de hjälper nu många andra yngre ungdomar och leder verksamhet under mentorskap. Mer än 2/3 är tjejer och ungdomarna just nu har ursprung i Somalia, Bosnien, Syrien, Libanon, Turkiet, Kosovo, Eritrea. Kurdistan, Liberia, Togo, Vietnam och Sverige.

Ungdomarna i ledarskolan står för en stor del av aktiviteter mm som ordnas i vår verksamhet och tar stort ansvar. De fångar upp idéer och tankar från andra ungdomar och fungerar som en styrgrupp i allt arbete. Som unga förebilder kan de påverka och fånga upp många fler än de flesta andra frivilliga men genom att vi jobbar nära tillsammans med flera generationer kan vi tillsammans nå mycket långt.

En del i det här programmet är att göra studie- och praktikresor till andra länder där vi jobbar med liknande verksamheter. Vår målsättning är att göra en resa inom Europa och en utanför varje år. För detta behöver vi sponsorer och understödjare. Klicka här om du/ni vill stödja oss.

På gång

Sedan 2016 driver vi ett projekt för ”Värdegrund och Stabilitet” där vi samarbetar med Ung Fritid (Jönköpings Kommun) och Unga Örnar. Vi jobbar på många olika sätt för att dels stärka ledare och personal inför utmaningarna de möter och dels direkt med ungdomarna. Bla har vi ett projekt där vi använder rap och poesi för att reflektera över en positiv kvinnosyn, engagemang istället för droger, och hur man kan påverka och förändra samhället istället för att förstöra det. Jönköpings kommun. BRÅ och Högskolan Jönköping samarbetar kring ett forskningsprojekt som går ut på att se effekterna av detta och hur civilsamhället kan spela en viktig roll i samverkan med myndigheter för samhällsutvecklingen i förorter.

Under våren 2017 samverkar vi också med Erikshjälpen, Hyresgästföreningen och andra kring samhällsfrågor.

RFG15 - 30 Juni åker Undergrounds ledarskolor och ledare på arbets- och praktikresa i Marocko. Vi kommer att arbeta med barn och ungdomar i norra Marocko tillsammans med ungdomar från en liknande organisation där. Du kan följa våra uppdateringar på facebook-sidan "Underground på andra sidan"

Kontakt

Address: Sparvhöksgatan 7, 556 11 Jönköping
Telefon: 036-2912555
Bankgiro: 834-0721


RELIGIÖST RESURSTEAM

resurs@raslatt-underground.se

Peter
Magnusson

peter@underground-raslatt.se

Bakgrund som speciallärare och kurator

Marcus
Larsson

marcus@underground-raslatt.se

Snart färdig socionom

Brad
Abrey

brad@underground-raslatt.se

Utbildad Fritidsledare

Lea
Tesfagabir

lea@underground-raslatt.se

Examinerad från Undergrounds 3-åriga ledarutbildning. Jobbar som fritidsledare åt Jönköpings kommun.

Sumeja
Pehlic

sumeja@underground-raslatt.se

Examinerad från Undergrounds 3-åriga ledarutbildning. Studerar Internationellt Arbete vid Högskolan i Jönköping.